OM OSS


Lungeklinikken DA: 


Lungeklinikken er spesialistpraksis innen luftveisallergi og lungesykdommer, og vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. I 2019 inngikk vi også samarbeidsavtale med VVHF Drammen. 

Vi vurderer pasienter henvist fra andre leger (fastleger, bedriftsleger og spesialisthelsetjenesten) innen fagområdet lunge, allergimedisin og søvnapneer. Barn med astma og allergi kan vurderes fra 10 års alder.


For å få time hos avtalespesialist må du ha henvisning fra lege eller sykehus. Du betaler den samme egenandelen som du ville gjort på et offentlig sykehus. I tillegg kommer betaling for forbruksmateriell.

HOVEDFOKUS


Hovedfokus er på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med lungesykdommer,  luftveisallergier og søvnforstyrrelse som søvnapner, og vi gjør en rekke undersøkelser; spirometri, reversibilitet, diffusjonskapasitet, pletysmografi, NO-måling, reversibilitetstester, provokasjonstest med metakolin, pulsoksymetri, oscillometri, belastningstest, prikktest for allergiutredning, EKG og søvnregistrering...

SNARVEIER