Prosedyrer på Lungeklinikken

For å få time hos avtalespesialist må du ha henvisning fra lege eller sykehus. Du betaler den samme egenandelen som du ville gjort på sykehus (uansett prosedyre). I tillegg kommer betaling for forbruksmateriell. Ved frikort bortfaller egenandel. 

SPIROMETRI

Spirometri er en medisinsk undersøkelse av en persons lungefunksjon. Resultatet er avhengig av teknikken som brukes og det er svært viktig at innsatsen til testpersonen er optimal.

IMPULSOXYMETRI (IOS)

IOS er en annen metode for måling av resistens i lungene. Det utmerker seg ved å kunne kartlegge motstanden til sentrale og perifere luftveier. I tillegg kan testen brukes som et alternativ til spirometri i reversibilitets- og utfordringstester hos pasienter som ikke klarer å utføre en forsert ekspirasjon.

REVERSIBILITETSTEST

Vi bruker den målte FEV1 som utgangspunkt for en senere bronkial provokasjonstest eller gir ofte bronkie-utvidende medisiner som Ventoline eller Atrovent for å måle effekten av disse medisinene.

PRIKKTEST/ALLERGITEST

Allergiprikktest benyttes for å påvise allergi-reaksjoner. Mange som har astma har også allergi, uten at det nødvendigvis har vært klassiske allergiske symptomer. Det er viktig å få avklart allergistatus.

GASSDIFFUSJON

Undersøkelsen måler ”lungenes overflate”. Det foregår ved at en kjent mengde gass inhaleres i 10 sekund og i løpet av den tiden skal mest mulig passere over gjennom lungevevet til kretsløpet.

DIREKTE  PROVOKASJONSTEST

Direkte måling av overfølsomheten i bronkiene er en av testene vi gjør her for å diagnostisere eller avkrefte astma og KOLS og brukes som grunnlag for å velge riktig medikamentell behandling. Hos hos benytter vi Metacholin.

EKG-MONITORERING

Disse benyttes ved symptomer som for eksempel hjertebank, men også ved andre sykdomstilstander. Ved fremskreden KOLS kan rytmeforstyrrelser være vanlig.

SØVNREGISTRERING

For å vurdere søvnforstyrrelse er det viktig å få utført en registrering av pustemønster under søvn. En slik måler (NOX-T3) registrerer kontinuerlig luftstrømmen gjennom nesen, luftveienes/brystets bevegelser og metning gjennom natten.

PLETYSMOGRAFI / body box

Vi kan måle den totale lungekapasiteten og det restvolumet som er igjen etter man har pustet ut alt og tømt lungene.

EKSHALELRT NO-TEST

I utpustet (ekshalert) luft hos alle mennesker er det mulig å måle en gass som heter nitrogen oksid (NO). Betennelsen i lungene kan vi måle ved hjelp av en NO-test.

BELASTNINGSTEST MED CPET

Belastningstest er viktig for blant annet å måle yteevnen, lungefunksjonen og surstoffkonsentrasjonen samt hjertefunksjonen under aktivitet. Prestasjonsnivået blir vurdert og undersøkt om det er kondisjonen, hjerte, eller lungefunksjonen som er den begrensende faktor.

INDIREKTE PROVOKASJONSTEST

Aridol® benyttes som en indirekte provokasjonstest og har som formål å bidra til å diagnostisere og kontrollere astmasykdommen

Under testen vil du inhalere økende doser av mannitol pulver, spirometri måles etter hver dose. Aridol er bruksmateriell, og koster 464 kr.