SISTE NYTT FRA OSS: 


Vi har fått Ankomstregistrering.

Ber om at alle registerer seg ved ankomst.


Lungeklinikken har flyttet til det nye lokalet

på 2. etasje i Nedre Storgate 7

(inngang i Atriumpassasjen)

Velkommen !


Om coronavaksinasjon:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/


Informasjon om coronavirus

Vi anbefaler alle pasienter å følge råd gitt av Folkehelseinstituttet

Coronatelefon i Drammen: 32046000 

Fortiden lav terskel for coronatest

Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 
Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Undersøkelser hos oss


Hovedfokus er på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med lungesykdommer,  luftveisallergier og søvnforstyrrelse som søvnapner, og vi gjør en rekke undersøkelser; spirometri, reversibilitet, diffusjonskapasitet, pletysmografi, NO-måling, reversibilitetstester, provokasjonstest med metakolin, pulsoksymetri, oscillometri, belastningstest, prikktest for allergiutredning, EKG og søvnregistrering...

OM OSS


Vi er opptatt av å drive en pålitelig og pasientsentrert praksis med god tilgjengelighet, moderne utstyr og høy kvalitet.

MØT VÅRT TEAM


Vi er 2 legespesialister og 4 autoriserte helsesekretærer

ÅPNINGSTID

Mandag kl 0800-1530.
Tirsdag  kl 0800-1800.
Onsdag kl 0800-1530.
Torsdag kl 0800-1700.


Telefontid (mandag til torsdag) :
kl 0900-1100, og kl 1230-1400.