ALLERGIVAKSINASJON


Allergivaksinasjon - ofte kalt hyposensibilisering eller allergenspesifikk immunterapi – er den eneste behandlingsformen som angriper årsaken til allergien og over tid kan redusere eller kurere en allergisk sykdom. Effekten viser seg i at man blir mindre følsomhet overfor allergener i hud, øyne, nese og bronkier. Ofte merker man mindre plager av trøtthet grunnet allergi og ofte får man mindre astma. Det er holdepunkter for at allergivaksinasjon har en forebyggende effekt i forhold til å utvikle andre allergier og kan også noen ganger hindre utviklingen av astma. Noen ganger kan man også merke mindre kryssallergier, dvs. man tåler bedre matvarer som grønnsaker og frukter.

Hvem kan få behandlingen?

Hvis allergisymptomene vedvarer på tross av bruk av allergitabletter, øyedråper evt. nesespray eller bivirkninger av slike medikamenter, kan allergivaksinasjon være et godt alternativ.

Hva kan man få allergivaksinasjon mot?


Trepollen (bjørk), gresspollen (timotei), hund, katt, husstøvmidd, veps og bie.  

Andre behandlingsformer ved allergi:

- Tablettbasert gresspollenvaksinasjon, Grazax.

- Tablettbasert bjørkpollenvaksinasjon, Itulazax.

- Tablettbasert husstøvmiddvaksinasjon, Acarizax

- Dråperbasert burotpollenvaksinasjon, Staloral burot

Praktisk gjennomføring:

Prinsippet for behandlingen er å gi injeksjoner med det stoffet man er allergisk mot i stadig økende doser.I oppdoseringsfasen kommer du en gang i uken i 8 uker. Når anbefalt vedlikeholdsdose er nådd økes intervallet mellom injeksjonene gradvis til en injeksjon hver 2. måned som regel i 3 år. Behandlingen er tidkrevende.